پاورپوینت فصل هفتم کتاب پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری تالیف بهمن بنی‌مهد, سیدمهدی عربی, شیوا حسن‌پور

پاورپوینت فصل هفتم کتاب پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری تالیف بهمن بنی‌مهد, سیدمهدی عربی, شیوا حسن‌پور

پاورپوینت فصل هفتم کتاب پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری تالیف بهمن بنی‌مهد, سیدمهدی عربی, شیوا حسن‌پور

 

تحليل داده هاي تركيبي

فصل هفتم کتاب پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری

 

تالیف بهمن بنی‌مهد, سیدمهدی عربی, شیوا حسن‌پور

 

 

13 اسلاید

 

 

محتوای پاورپوینت:

 • انواع ساختار داده ها
 • ترسيم مدل رگرسيوني با داده هاي تركيبي
 • فرايند گزينش الگوي مناسب
 • الگوهاي مربوط به داده هاي تركيبي و آزمون هاي تشخيص الگوي مناسب
 • آزمون های چاو ، بروش پاگن و هاسمن
 • نحوه ي به كارگيري آزمون چاو و هاسمن براي گزينش الگوي مناسب
 • همخطي و فرض هاي كلاسيك
 • فرايند اجراي آزمونهاي مانايي و هم انباشتگي
 •  اقدامات لازم در بكارگيري ساختار پانل

 


خرید آنلاین

پاورپوینت فصل سوم کتاب پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری تالیف بهمن بنی‌مهد, سیدمهدی عربی, شیوا حسن‌پور

پاورپوینت فصل سوم کتاب پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری تالیف بهمن بنی‌مهد, سیدمهدی عربی, شیوا حسن‌پور

پاورپوینت فصل سوم کتاب پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری تالیف بهمن بنی‌مهد, سیدمهدی عربی, شیوا حسن‌پور

 

نگارش مقاله علمي 

فصل سوم کتاب پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری

 

تالیف بهمن بنی‌مهد, سیدمهدی عربی, شیوا حسن‌پور

 

 

12 اسلاید

 

 

برخی از اسلاید ها:

 • اهميت مقاله ي علمي
 • نگارش مقاله ي علمي
 • عنوان و چكيده
 • مقدمه مقاله 
 • مباني نظري و پيشينه پژوهش  
 • روش شناسي   
 • يافته ها  
 • بحث و نتيجه گيري  
 • منابع و مراجع 
 • فرايند ارسال و چاپ مقاله
 • نكات قابل توجه در نگارش مقاله علمي     

پاورپوینت فصل اول کتاب پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری تالیف بهمن بنی‌مهد, سیدمهدی عربی, شیوا حسن‌پور

پاورپوینت فصل اول کتاب پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری تالیف بهمن بنی‌مهد, سیدمهدی عربی, شیوا حسن‌پور

پاورپوینت فصل اول کتاب پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری تالیف بهمن بنی‌مهد, سیدمهدی عربی, شیوا حسن‌پور

 

مروری بر پژوهش های تجربی حسابداری

 

فصل اول کتاب پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری

 

تالیف بهمن بنی‌مهد, سیدمهدی عربی, شیوا حسن‌پور

 

 

26 اسلاید

برخی از اسلاید ها:

 • مفهوم تئوری
 • مفهوم علم
 • مفهوم فرضیه
 • مفهوم پژوهش
 • نقش اقتصادسنجی و آمار در پژوهش های حسابداری
 • آمار
 • پیشینه های پژوهش های تجربی در حسابداری
 • فرضیه بازا کارا
 • انواع بازار کارا
 • نمونه هایی از تحقیقات تجربی انجام شده در بازار سرمایه
 • و ....
 •  

 


پاورپونت بازاریابی عصبی و کاربرد های آن

پاورپونت بازاریابی عصبی و کاربرد های آن

پاورپونت بازاریابی عصبی و کاربرد های آن

 

بازاریابی عصبی و کاربرد های آن

 • تعریف بازایابی عصبی
 • هدف بازایابی عصبی
 • ابزارها بازاریابی عصبی
 • کاربرد بازاریابی عصبی در تحقیقات بازاریابی
 • کاربرد در تبلیغات تجاری  و .....

 

 • پاورپونت با موضوع بازاریابی عصبی27 اسلاید                       

پاور پوینت فصل اول مدیریت مالی نوین جلد 1 تالیف علی جهانخانی و مجتبی شوری

پاور پوینت فصل اول مدیریت مالی نوین جلد 1 تالیف علی جهانخانی و مجتبی شوری

پاور پوینت فصل اول مدیریت مالی نوین جلد 1 تالیف علی جهانخانی و مجتبی شوری

مدیریت مالی نوین (جلد اول)

 

نویسنده : رندلف وسترفیلد استفان راس بردفورد جردن

 

فصل اول: معرفی مدیریت مالی

 

ترجمه دکتر علی جهانخانی ، مجتبی شوری

 

 

 

27 اسلاید


پاورپوینت فصل هفتم نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده

پاورپوینت فصل هفتم نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده

پاورپوینت فصل هفتم نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده

 

 

نظریه ها و تحقیقات حسابرسی

تالیف: دکتر جواد رضازاده

فصل هفتم

 

 

ارزش گزارش حسابرسی

  

34اسلاید 

 

 

پاورپونت فصل یازدهم کتاب حسابداری مدیریت دکتر ساسان مهرانی-دکتر غلامرضا کرمی

پاورپونت فصل یازدهم کتاب حسابداری مدیریت دکتر ساسان مهرانی-دکتر غلامرضا کرمی

پاورپونت فصل یازدهم کتاب حسابداری مدیریت دکتر ساسان مهرانی-دکتر غلامرضا کرمی

 

 

فصل یازدهم 

 

 بخش اول:ارزیابی عملکرد 

 

حسابداری مدیریت

 

 

دکتر ساسان مهرانی-دکتر غلامرضا کرمی

 

 

65 اسلاید


پاورپوینت فصل پنجم نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده

پاورپوینت فصل پنجم نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده

پاورپوینت فصل پنجم نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده

 

 

نظریه ها و تحقیقات حسابرسی

تالیف: دکتر جواد رضازاده

فصل پنجم

 

نظام راهبری شرکت

 

 • عناوین اسلاید ها
 •  بسط ایده تفکیک مالکیت از مدیریت
 • توضیح های نظری 

  اقتصاد هزینه معاملات

  نظریه نمایندگی

 • نظریه های کنترل و نظارت

 • اهداف اصلی ، پاسخگویی، گزارشگری مالی 

 • رعایت قوانین و مقررات 
 • بازیگران اصلی در راهبری شرکتی شامل 

پاورپوینت فصل ششم نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده

پاورپوینت فصل ششم نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده

پاورپوینت فصل ششم نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده

 

 

نظریه ها و تحقیقات حسابرسی

تالیف: دکتر جواد رضازاده

فصل ششم

 

کمیته حسابرسی


  

22اسلاید 

 

 • عناوین اسلاید ها
 • عوامل ساختاری
 • تاثیر کمیته بر حسابرسی مستقل و داخلی 

پاور پوینت فصل سوم مدیریت مالی نوین جلد 2 تالیف علی جهانخانی و مجتبی شوری

پاور پوینت فصل سوم مدیریت مالی نوین جلد 2 تالیف علی جهانخانی و مجتبی شوری

پاور پوینت فصل سوم مدیریت مالی نوین جلد 2 تالیف علی جهانخانی و مجتبی شوری

مدیریت مالی نوین (جلد دوم)

 

نویسنده : رندلف وسترفیلد استفان راس بردفورد جردن

 

فصل سوم: نرخهای بهره و ارزيابی اوراق قرضه

 

ترجمه دکتر علی جهانخانی ، مجتبی شوری

 

 

 

67 اسلاید


پاور پوینت فصل سوم مدیریت مالی نوین جلد 2 تالیف علی جهانخانی و مجتبی شوری

پاور پوینت فصل سوم مدیریت مالی نوین جلد 2 تالیف علی جهانخانی و مجتبی شوری

پاور پوینت فصل سوم مدیریت مالی نوین جلد 2 تالیف علی جهانخانی و مجتبی شوری

مدیریت مالی نوین (جلد دوم)

 

نویسنده : رندلف وسترفیلد استفان راس بردفورد جردن

 

فصل سوم: نرخهای بهره و ارزيابی اوراق قرضه

 

ترجمه دکتر علی جهانخانی ، مجتبی شوری

 

 

 

67 اسلاید


پاورپوینت آشنایی با شیوه های سرمایه گذاری در بورس

پاورپوینت آشنایی با شیوه های سرمایه گذاری در بورس

پاورپوینت آشنایی با شیوه های سرمایه گذاری در بورس

 

پاورپوینت آشنایی با شیوه های سرمایه گذاری در بورس

 • تحلیل بنیادی
 • ارزش پول در شرایط تورمی
 • انواع جریانهای نقدی
 • طبقه بندی شرکتها و سهام
 • داستانهای بازار سهام

 

(این فایل شامل 47 اسلاید میباشد)


پاورپونت بازاریابی عصبی و کاربرد های آن

پاورپونت بازاریابی عصبی و کاربرد های آن

پاورپونت بازاریابی عصبی و کاربرد های آن

 

بازاریابی عصبی و کاربرد های آن

 • تعریف بازایابی عصبی
 • هدف بازایابی عصبی
 • ابزارها بازاریابی عصبی
 • کاربرد بازاریابی عصبی در تحقیقات بازاریابی
 • کاربرد در تبلیغات تجاری  و .....

 

 • پاورپونت با موضوع بازاریابی عصبی27 اسلاید                       

پاور پوینت فصل اول مدیریت مالی نوین جلد 1 تالیف علی جهانخانی و مجتبی شوری

پاور پوینت فصل اول مدیریت مالی نوین جلد 1 تالیف علی جهانخانی و مجتبی شوری

پاور پوینت فصل اول مدیریت مالی نوین جلد 1 تالیف علی جهانخانی و مجتبی شوری

مدیریت مالی نوین (جلد اول)

 

نویسنده : رندلف وسترفیلد استفان راس بردفورد جردن

 

فصل اول: معرفی مدیریت مالی

 

ترجمه دکتر علی جهانخانی ، مجتبی شوری

 

 

 

27 اسلاید